64808898 ads@optus.no

Optus Finans

Optus Finans er en del av Optusgruppen. 

Opprettelsen av Optus Finans springer ut fra ønsket om flere betalingsløsninger enn de som finnes på markedet i dag. Vi ønsker særlig å kunne tilby gode, sømløse løsninger til mindre aktører. 

Vi mener at mange av løsningene som finnes for nettbutikker kan være til stor hjelp også i bransjer hvor transaksjoner vanligvis foregår på en annen måte.

Optus Finans finner den optimale betalingsløsningen for din bedrift.

Fremtidige overføringsmetoder

Sikkerhet i fokus

Teknologidrevet

Enkle og effektive betalingsløsninger øker konverteringen din. Sikre og brukervennlige betalingsløsninger gjør kundene dine fornøyde.

Med Optus Finans får du begge deler!